NefroToolbox

Atrás Valores de Referencia

Filtrado Glomerular
A partir de Creatinina sérica (Mañalich, 1988)

  • Sexo:
Citado en